Egons Kvartett - 
Underhållningsorkestern


PR-material
OBS - materialet kommer att redigeras 
och bytas ut med nya foton, 2024

 

Här finns f n affischer i A4- resp A3-format. Klicka på filnamnet för att ladda ner pdf-fil. Klicka därefter på den nerladdade filen för att öppna den och ev spara. Vid utskrift - se till att utskriftsinställningarna är de rätta i din skrivare, dvs för A4 eller A3. I rutan längst ner på affischen får du själv fylla i uppgifter om evenemanget - använd bred tuschpenna.

(Foto Affisch_flugor och Affisch_nya: Christer Bergström, Affisch_gamla: Erik Wiklund)

 

Här finns också vårt nya visitkort för påseende, ett reklamblad, som skickades till Hembygds- PRO- och RK-föreningar i september 2014 (Utskick Egons hösten 2014-0902.pdf) samt en flyer från 2015, som tryckts upp i A6-format (foto: Christer Bergström).