Egons Kvartett - 
Underhållningsorkestern

Vår historia

Musikgruppen bildades av en herre vid namn EGON. Han härstammar från Rumänien men var långa tider bosatt i Runhällen. Egon var oftast på resande fot. Han var en mycket ensam man, som älskade att äta och dricka men framför allt att sjunga. Han bildade gruppen på grund av sin längtan efter rumänsk folkmusik och sin ensamhet men också på grund av sin hängivenhet för sträng-musik. I början av år 2013 satte han ihop kvartetten, tog fram musikmaterial, ordnade med övningslokal etc. Vid första repetitionen dök han dock inte upp och inte heller vid den andra, utan att någon hörde ett ord från honom. Då blev vi övriga i gruppen naturligtvis oroliga och fann senare, efter grundlig efterforskning, att Egon, enligt rykten, förolyckats under en expedition i Främre Indien. Egon, som var en entusiastisk utövare av allehanda sträng-instrument hade varit på sitarjakt i nämnda område och där blivit avlurad sina sparslantar och bortrövad av ett banditgäng. Resterna efter vår vän, till exempel sportskor och filthatt, återfanns av lokala ordningsmän på ett pensionat i Bortre Asien, nämligen det välkända El Sombrero på Sumatra. Egon själv är troligen, men inte säkert, i himmelen. Eftersom Egon trots allt var en hyvens människa och en kär vän, beslöt Sören, Lars och Erik, enhälligt, att låta Egons ande vila över gruppen för evigt och därför har vi behållit vårt gruppnamn, som vi är stolta över.

"Ukulisten", "Basen" och "Tolvan", 2013